Dự án Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Dự án Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

xuantien.com.vn

Tiếp tục với chuyên mục tìm hiểu các dự án được công ty Công ty Thiết kế Xây dựng Xuân Tiến thực hiện. Trong bài viết lần này, mời quý độc giả cùng Xuân Tiến tìm hiểu về các nội dung xung quanh triển khai dự án thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết mà Xuân Tiến đã thực hiện.

Giới thiệu dự án

Dự án Cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết được khởi công với sự quản lý của Ban Quản lý dự án 7, cùng với sự tham gia của 2 tổng thầu là Vinaconex (VCG) và Caspi (CAS). Trong dự án này, Xuân Tiến sẽ tham gia thi công với vai trò là nhà thầu phụ, với năng lực của mình, Xuân Tiến sẽ dốc toàn lực để thi công gói thầu này

Do Xuân Tiến thực hiện

Do Xuân Tiến thực hiện

Được sự tín nhiệm từ tổng thầu, việc chấp thuận ký kết hợp đồng thi công với Xuân Tiến đã được diễn ra suôn sẻ, dựa trên thống nhất về chi tiết hợp đồng cùng bản vẽ thi công của Ban QLDA 7.

Nội dung triển khai

Nội dung triển khai

Hồ sơ dự thầu được Ban QLDA 7 chấp thuận và hai bên thống nhất để biên bản thương thảo, đàm phán hợp đồng, đảm bảo được chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác.

Tình hình dự án

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được thi công đúng theo bản vẽ thiết kế phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng có liên quan. Dưới đây là hình ảnh kết quả nghiệm thu từng hạng mục:

Hình ảnh nghiệm thu 1

Hình ảnh nghiệm thu 1

Hình ảnh nghiệm thu 2

Hình ảnh nghiệm thu 2

Hình ảnh nghiệm thu 3

Hình ảnh nghiệm thu 3

Tiến độ thi công

Ngày khởi công, thực hiện

Ngay sau khi Xuân Tiến đáp ứng các điều kiện khởi công theo quy định (Điều 107 Luật Xây dựng).

Tuân thủ theo đúng tiến độ hợp đồng giữa hai bên.

Xuân Tiến phải tiến hành công tác chuẩn bị thi công và phải triển khai thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực hiện Hợp đồng ngay khi được bàn giao mặt bằng đủ điều kiện để thi công.

Ngày khởi công, thực hiện

Ngày khởi công, thực hiện

Tiến độ thực hiện

Xuân Tiến cam kết của các nhà thầu thi công (làm đúng tiến độ để kịp hoàn thành vào 30/4). Căn cứ vào thời gian thực hiện hợp đồng, Xuân Tiến phải lập tiến độ chi tiết để trình cho Ban QLDA 7, tư vấn giám sát trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Xuân Tiến cũng phải trình tiến độ thi công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế.

Làm đúng tiến độ để kịp hoàn thành trước 30/4

Làm đúng tiến độ để kịp hoàn thành trước 30/4

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Xuân Tiến phải trình khách hàng, Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận nhiều tiến độ thi công tổng thể bao gồm đầy đủ nội dung theo quy định, trong đó xác định rõ các mốc tiến độ trình duyệt các hạng mục công việc chính.

Tiến độ được Chủ đầu tư giám sát

Tiến độ được Chủ đầu tư giám sát

Tiến độ tổng thể phù hợp với tổng thời gian thực hiện hợp đồng. hiểu tiến độ thi công tổng thể được chấp thuận là cơ sở quản lý và xử lý vi phạm hợp đồng. Trường hợp Xuân Tiếng bị chậm tiến độ thì phải lập, trình khách hàng, Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công cập nhật để bù đắp thời gian bị chậm theo cam kết của Xuân Tiến.

Nếu chậm tiến độ sẽ thi công bù đắp tiến độ

Nếu chậm tiến độ sẽ thi công bù đắp tiến độ

Trong vòng 28 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Xuân Tiến rà soát, cập nhật trình khách hàng, Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận biểu tiến độ chi tiết từng tháng phù hợp với biểu tiến độ tổng thể.

Trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu cập nhật trình khách hàng, Tư vấn và Chủ đầu tư chấp thuận:

- Biểu tiến độ chi tiết hàng tháng bao gồm: công việc thực hiện, nhân lực, thiết bị huy động... đánh giá kết quả thực hiện tháng trước và kế hoạch thực hiện tháng sau. Chủ đầu tư sẽ đánh giá và thông báo kết quả thực hiện tiến độ của Xuân Tiến .

Chủ đầu tư đánh giá và thông báo kết quả

Chủ đầu tư đánh giá và thông báo kết quả

- Biểu tiến độ điều chỉnh theo từng quý (03 tháng) phù hợp với tiến độ thi công

thực tế và biểu tiến độ tổng thể. Trong vòng 7 ngày (làm việc), biểu tiến độ này sẽ được Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở quản lý và xử phạt hợp đồng.

Giám sát tiến độ thực hiện

Giám sát tiến độ thực hiện

Mọi nhà thầu chịu trách nhiệm gói thầu này đều phải đảm bảo đúng tiến độ, nếu chậm trễ so với tiến độ thi công đã được chấp thuận lớn hơn 30% (giá trị) trong vòng 03 tháng thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá lại năng lực thực tế để xem xét, chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan, bị chấm dứt hợp đồng sẽ bị đánh giá không hoàn thành hợp đồng.

Xử lý vi phạm theo hợp đồng

Xử lý vi phạm theo hợp đồng

Trường hợp Xuân Tiến bị chậm tiến độ, Xuân Tiến sẽ phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận tiến độ thi công đã được sửa đổi, cập nhật để bù đắp thời gian bị chậm theo cam kết của Xuân Tiến chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư trả lại cho Xuân Tiến (sau mỗi lần cập nhật lại tiến độ), nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Xuân Tiến, mỗi bàn tiến độ thi công sẽ bao gồm:

Trình tự thực hiện công việc của Xuân Tiến và thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình.

Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định.

Báo cáo tiến độ Xuân Tiến phải thể hiện:

Biện pháp tổ chức thi công trên công trường và các giải đoạn chính trong việc thi công công trình (bao gồm cả gồm số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị cần thiết cho mỗi giai đoạn,...);

Xuân Tiến được phép điều chỉnh tiến độ chi tiết theo tuần, tháng nhưng phải phù hợp với tiến độ tổng thể của Hợp đồng.

Các yêu cầu về báo cáo từ Xuân Tiến

Các yêu cầu về báo cáo từ Xuân Tiến

Xuân Tiến phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với Hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ thông báo cho Xuân Tiến trong vòng 10 ngày sau khi nhận được bản tiến độ thi công của Xuân Tiến. Chủ đầu tư sẽ được phép dựa vào bản tiến độ thi công này để yêu cầu Xuân Tiến thực hiện theo tiến độ của hợp đồng.

Chủ đầu tư được phép yêu cầu thực hiện tiến độ

Chủ đầu tư được phép yêu cầu thực hiện tiến độ

Thực trạng dự án - phản ánh

Hạng mục thi công: rãnh cáp, bể cáp, ống dẫn ngang đường, bệ móng giàn VMS, giá long môn.

Các công việc cụ thể mà Xuân Tiến phải thực hiện bao gồm:

Làm thí nghiệm vật liệu đầu vào (kết quả thí nghiệm) - vật tư trước khi đưa vào thi công.

Thí nghiệm vật liệu đầu vào

Thí nghiệm vật liệu đầu vào

Bản giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt cọc GPMB, mốc lộ giới công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong suốt thời gian thi công. Đồng thời bàn giao chúng lại cho đơn vị quản lý khai thác và cơ quan liên quan (nếu có) sau khi hoàn thiện, trước khi bàn giao dự án.

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Hợp tác với các Nhà thầu khác cùng các đơn vị liên quan làm việc trên công trường trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy móc và thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án này.

Cung cấp vật liệu

Cung cấp vật liệu

Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình dựa trên yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu (nếu có).

Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị (nếu có) đồng thời giám sát thi công xây dựng công trình.

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng công trình trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị (nếu có).

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng của công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Thực hiện nghiệm thu công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ xung quanh công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công.

Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường.

Hợp tác với các nhà thầu khác trên công trường (nếu có).

Thu dọn công trường và bàn giao công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sau khi hoàn thành.

Các công việc thực hiện

Các công việc thực hiện

Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

Và đó là những chia sẻ của Xuân Tiến về các nội dung xung quanh triển khai dự án thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết mà Xuân Tiến đã thực hiện.

Xuân Tiến tự hào với đội ngũ giám sát có chuyên môn cao, đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm cùng những ứng dụng công nghệ và khẩu hiệu: "Hiệu quả lan tỏa niềm tin".

Xuân Tiến tự tin với đội ngũ của mình

Xuân Tiến tự tin với đội ngũ của mình

Chúng tôi cũng đang không ngừng cập nhật những xu hướng công nghệ xây dựng mới nhất để ngày càng hoàn thiện, nâng cao chuyên môn, từ đó đáp ứng nhu cầu đang ngày một cao của khách hàng trong nước và nước ngoài.

Xuân Tiến tin tưởng vào việc xây mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách cung cấp tiêu chuẩn nhất quán trong mọi công việc trong mọi quy mô, phạm vi hay mức độ phức tạp.

Khả năng thực hiện nhiều dự án hiệu quả cao

Khả năng thực hiện nhiều dự án hiệu quả cao

Các dự án xây dựng thường kéo theo những thách thức về cấu trúc hoặc hậu cần không lường trước được, nhưng Xuân Tiến có cách tiếp cận và chuẩn bị tốt nhất để gặp ít trở ngại hơn ngay từ ban đầu. Vì thế mà khách hàng có thể tin tưởng giao phó công trình của mình cho đội ngũ của Xuân Tiến.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, liên hệ ngay với Xuân Tiến nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG: 1368/65 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. HCM

XƯỞNG & KHO: 177C Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. HCM

Tel: 0978956886 - Fax: 028 3781 7060  

Hotline: 096 998 0000

Bình luận
Thiết kế web bởi thân thiện web
Gọi 0917301402 Facebook Zalo 0917301402 Xem đường đi